Have no items! Please recheck module config!

Rreth kompanise \ About us

Mabe Plastik eshte sipermarrja me nje eksperience shumevjecare ne ndertimin e tendave te diellit, te kamioneve, te kalcetove , shitjes me shumice te mushamase PVC dhe ndertimin e konstruksioneve metalike per kamione, kalceto etj. 

Firma Mabe Plastik e shenjon fillimin e aktivitetit te saj qe ne vitin 1993 ne qytetin e Patosit. Me kalimin e viteve u fuqizua fale mbeshtetjes se klienteve dhe cilesise se sherbimit duke zhvendosur aktivitetin ne Durres. Gjate gjithe ketyre viteve korrektesia dhe cilesia beri qe firma te shtrije aktivitetin e saj ne gjithe territorin shqiptar. Sot per sot, te gjitha produktet e kesaj firme, sic mund ti shihni dhe me poshte, gjenden kudo neper Shqiperi. Stafi I saj I kualifikuar  ju garanton besueshmeri dhe cilesi.

Slogani yne eshte :

NDERTOJME FORT QE TE JETOJE GJATE!

English:

Mabe Plastik is a entrepreneurship with perennial experience in the construction of the sun Tents , tents  for  the trucks, Soccer fields, wholesale sales PVC tarpaulin and building of metal construction for trucks , Soccer Field  etc..

 

Mabe Plastik   firm marks  the beginning of its activity in 1993 in the city of Patos. Over the years, thanks to strengthened customer support and service quality it  shifted its  activity in Durres. Through all these years correctness and quality prompted the firm to extend its activities to the entire Albanian territory. Nowadays, all products of this company, as you can see below, are everywhere around the country. Its qualified staff guarantee you reliability and quality.

Our slogan is:

BUILD STRONGER TO LAST LONGER