Mushama PVC / PVC Oilcloth

Ne jemi te specializuar ne shitjen me shumice te mushamase PVC, dhe per shkat te ekspertizes sone shumevjecare na eshte besuar eksluziviteti I firmave prestigjoze SIOEN dhe NAIZIL. Gramaturat ne te cilat tregtohet PVC variojne nga 450 g/ m2 deri ne 900 gr/m2. Gjithashtu, tregtojme edhe lloje te ndryshme PVC sipas porosive te personalizuara. Te gjitha PVC ofrohen me nje garanci 5 vjecare.

English :
We are specialized in wholesaling PVC tarpaulin, and because of our perennial expertise, prestigious firms like NAIZIL SIOEN, trusted us the exclusivity. PVC types that we  trade range from 450 g / m2 up to 900 gr/m2. Also, we trade other types of PVC to fit personalized orders. All PVC types are provided with a 5 year warranty.